Expertní služby a technické konzultace pro produkty Oracle, Microsoft, Citrix, SugarCRM, SuiteCRM , Google Apps a OTRS helpdesk

  • Instalace, konfigurace a migrace systémů
  • Technické revize výkonosti systémů
  • Licenční revize, inventarizace a optimalizace pro Oracle a Microsoft software
  • Implementace dohledového centra / HelpDesk ticketingového systému (OTRS)
  • Outsourcing správy IT prostředí
  • Revize bezpečnostní architektury
  • Pravidelné analýzy bezpečnostních a funkčních oprav
  • Propojování systémů do kvalitativně vyšších celků
  • Řešení technických problemů a pomoc s eskalacemi produktových problémů