OTRS balíčky

Typ Název balíčku Popis Verze Framework
Rozšíření CMDB CMDBServiceExport

Tento modul exportuje konfigurační předměty (CMDB položky) do centrálního katalogu Služeb. Jako zdroj dat jsou použity CSV soubory, které je nutno předem vytvořit pomocí funkce Import/Export. Před zahájením transferu je nutno projít přiloženou dokumentaci. Tento modul umí i importovat linky - vazby - mezi předměty type Service a ServiceRequest.

5.0.1 5.0.x
Systémové rozšíření CreateTimeExtension

Umožňuje změnit datum vzniku poznámky (v databázi).

5.0.1 5.0.x
Položka nástěnky XxExtAutomerge

PostMaster modul - vytvoří article pokud existuje ticket s podobnými parametry.

5.0.1 5.0.x
Položka nástěnky NotificationFailurePairing

PostMaster modul - spáruje zprávu o nedoručení e-mailu podle jména přílohy. Rozšíření dále umožňuje přidávat vlastní hlavičky do odchozích e-mailů a pomocí nich párovat příchozí e-maily.

5.0.1 5.0.x
Webové služby CustomWebService

Webové služby ArticleSend a LinkCreate

5.0.1 5.0.x
Specifické rozšíření MergeExtension

Tento modul nabízí ochranu proti špatnému spojování ticketů

5.0.6 5.0.x
Admin prostředí Log2Mail

Log2Mail modul umožňuje zasílat chybová hlášení z OTRS na e-mail. Zasílání chyb je možno přeskočit na základě filtru modulů a chybových zpráv.

5.0.6 5.0.x
Rozšíření ITSM ITSMTypeAgent

Nový atribut Agent pro konfigurační předměty, který může být použit při definici CI třídy a ve statistikách.

5.0.6 5.0.x
Správa dynamických polí GroupFieldEditor

Rozšířený editor dynamických polí umožňuje definovat viditelná pole podle skupiny oprávnění uživatele.

5.0.6 5.0.x
Rozšíření vyhledávání GlobalSearchTemplates

Umožňuje globální sdílení vyhledávacích profilů.

5.0.6 5.0.x
Přehled tiketu BubbleNote

BubbleNote se skládá ze 3 balíků - BubbleNote, AllMyTickets a rozšíření TicketZoomu. Bubble note umožňuje přidat poznámku - bublinu k ticketu a zobrazit ji na dashboardu. AllMyTickets umožňuje na dashboardu zobrazit pouze tickety v MÉM vlastnictví. CustomZoom nabízí 3 typy odpovědí (pozitivní, negativní a jiné) a rozšířený widget zobrazující dynamická pole podle toho, k jaké skupině přísluší stávající řešitel.

5.0.6 5.0.x
Rozšíření menu ExtUpcommingTicket

Konfiguravatelný dashlet pro nadcházející události.

5.0.6 5.0.x
Přehled tiketu CustomZoom

Rozsireni pro DFG widget a Odpovedni templaty.

5.0.6 5.0.x
PostMaster filtr EnforceInternalCommunication

Změna typu komunikace na interní. (Založeno na nastavení v SysConfigu.)

5.0.6 5.0.x
Rozšíření nástěnky AllMyTickets

Rozšíření nástěnky - Tikety v mém vlastnictví

5.0.6 5.0.x
Přehled tiketu TimeAccounted

Jednoduchý přehled účtovaných časů pro stávajícícho uživatele v daném (současném) měsíci.

5.0.6 5.0.x
Přehled tiketu TicketDocument

Přehled dokumentů daného ticketu. Zobrazuje název souboru, velikost, původce dokumentu a čas vytvoření.

5.0.6 5.0.x
Specifické rozšíření ICalManager

ICalManager je modul určený k vytváření ICal souborů (kalendářových souborů) z OTRS dat. Zdroje dat jsou specifikovány v SysConfigu a je možné je využít pro různé profily - např. pro kalendáře jednotlivců, teamů, front a dalších. Modul obsahuje front-endový skript ical.pl, který na základě konfigurace vytvoří kalendářový soubor a vrátí jej jako přílohu. To např. umožňuje nastavení dynamického kalendáře v MS Outlook nebo Google kalendáři.

5.0.6 5.0.x
Položka nástěnky SQLDataDashlet

Dashlet umožňující zobrazit až 5 SQL dotazů na nástěnce. Dotazy lze specifikovat v SysConfigu.

5.0.6 5.0.x
Specifické rozšíření ReservationSystem

Systém pro rezervaci datumů místního šetření. Reservační systém umožnuje řešitelům-agentům ke každému tiketu zvolit jeden až tři termíny, které jsou zaslány zadavateli tiketu ve formě odchozího mailu s prolikny na rychlý výber jedním kliknutím (pomocí nového, veřejně přístupného UI skriptu reservation.pl).

5.0.6.1 5.0.x
Integrace TFS

Tento modul umožňuje integraci Microsoft TFS (Team Foundation Server) s OTRS.

5.0.12.2 5.0.x
Specifické rozšíření ActionCommonExtension

Rozšíření standardního modulu AgentTicketActionCommon. Doplněno o automatické doplňování a rychlé vyhledávání konfiguračních předmětů v zavíracím dialogu.

5.0.65 5.0.x
Specifické rozšíření AWO

Tento modul implementuje myšlenku Automatických pracovních příkazů (AWO), což obnáší automatizované vytváření ticketů s předdefinovanými parametry.

5.0.13.2 5.0.x
Specifické rozšíření AWO

Tento modul implementuje myšlenku Automatických pracovních příkazů (AWO), což obnáší automatizované vytváření ticketů s předdefinovanými parametry.

5.0.13.2 5.0.x
Rozšíření menu TicketAssign

Samostatný modul umožňující jednoduché přiřazení ticketu aktuálnímu řešiteli.

5.0.13.3 5.0.x
Základní funkcionalita ResetCreateTimeEscalationTimes

Tento modul mění čas vytvoření ticketu a následně přepočítá eskalační časy. Implementováno jako modul Obecného prostředku.

5.0.13.3 5.0.x
BulkAttachment

Modifikace AgentTicketBulk umožňující přidávat přílohy k hromadné akci.

5.0.13.1 5.0.x
Rozšíření hromadných operací BulkAttachment

Modifikace AgentTicketBulk umožňující přidávat přílohy k hromadné akci.

5.0.13.1 5.0.x
Nástroje administrátora CompareSysconfig

Porovanávání lokálního SysConfigu vůči SysConfigu umístěnému na vzdáleném serveru.

5.0.13.1 5.0.x
Rozšíření webových služeb WSExtension

Seskupení modulů rozšiřujících webové služby. Obsahuje operace pro zákaznického uživatele, tabulková data a řešitele. Dále umožňuje operaci 'ArticleSend'.

5.0.6.6 5.0.x

Stránky