Elephant Orchestra

Akciová společnost Elephant Orchestra, která působí především v oblasti lead generation, využila našich konzultačních a technických implementačních služeb pro nasazení nového systému SugarCRM Proffesional. Provázanost s business procesy navázanými na hlavní projekty např. uspory.cz, pujcky.cz, tarifstelefonem.cz hrála klíčovou roli. Návazné projekty se nyní rýsují v oblastech reportingu z MySQL databáze a integrace s Google Calendars.